מאמר ד"ה ואתה תצווה תשמ"א – שיעור מיוחד עם הרב נחמיה גרייזמן לפרשת תצווה