מאמר ד"ה כי תשא תשי"ז – שיעור מיוחד עם הרב נחמיה גרייזמן לפרשת כי תשא