אירועים

אגף האירועים שם לו למטרה לעודד כל אחד ואחד מחסידי חב"ד לחיות את הרבי, לחזק את האמונה וההתקשרות, להשקיע במשפחה בכל ההיבטים ולהנחיל את הזהות הליובאוויטשית האותנטית לדורות הבאים – באמצעות הפקת אירועים ארציים ואזוריים, התוועדויות וכנסים, מבצעי לימוד וימי עיון לאורך כל השנה ולקראת תקופות ותאריכים מיוחדים.

התוועדויות ט"ו-ח"י אלול

היום, י"ח אלול, הוא יום הבהיר בו נולדו רבנו הזקן ומורנו הבעש"ט, וביום קדוש זה אני מייסד ישיבה בציווי וברכת הוד אבותינו רבותינו הקדושים, ישיבה שתוציא תלמידים בעלי מסירות נפש

קרא עוד »

התוועדויות כ"ח סיון

״מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל . . הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם"!

קרא עוד »

התוועדות י"ב-י"ג תמוז

"נס שנעשה לנשיא הדור, אינו כנס שנעשה לאדם מסויים, לרבו ולאביו, כי אם, כמו לעצמו ממש . . וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, נסו של ראש ישראל, שממנו נמשכים

קרא עוד »

ועידת מקושר בכל

והנה חסידים הינם שלוחי הרבי – של אדמו"ר הזקן, וכשפועלים – מקושרים, ואזי הוא מקושר בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד… (היום יום) "ועידת מקושר בכל" זהו הכנס השנתי

קרא עוד »

חגיגות דידן נצח

"וכולם יחדיו מרעישים עם כל הכלים שבידיהם, וצועקים "דידן נצת דידן נצח", כלומר, שזהו מצב שיש צורך ברעש וצעקה "דידן נצח דידן נצח", שכן, לולי זאת לאו דוקא שהיו מצליחים

קרא עוד »

תכנית י"ד כסלו

"זהו היום שקישרו אותי עמכם ואתכם עימי, אני אייגע אותכם ואתם תייגעו אותי, וביחד נתייגע [להביא את] הגאולה האמיתית והשלימה. ושהקב"ה יעזור שנראה פרי טוב בעמלינו" מזל טוב! היום שקישר

קרא עוד »