הוצאה לאור

חשיבה גאולתית

הספר ""חשיבה גאולתית – מדריך מעשי לימות המשיח"" מעניק כלים לכל חסיד להכניס את הגאולה לכל פרט ובכל נקודה בחייו של חסיד. עיצוב צבעוני, דפי כרומו, 480 עמודים, משולב עם 60 תמונות מרהיבות של הרבי מלך המשיח שליט"א
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

אם המלכות

לא פרסמת, לא עשית יש כאלה שאצלם זה לא עובד. הרבנית חנה, אימו של הרבי. חוברת רוויה סיפורים ועדויות. מרתק!
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

המאסר והגאולה

ראש השנה לחסידות לאור דברי הרבי על חשיבות פירסום 'פרשת היום', חוברת ""המאסר והגאולה"" בצבע ובעיצוב מרהיב על דפי כרומו מהודרים ובה פרשת היום ופרטים מרתקים נוספים ברוח הגאולה וההכנות לקבלת פני משיח צדקנו
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

הנצחון המופלא

המארעות דימים האחרונים בהענין ד'מלכיות מתגרות זו בזו' מדגישים שנמצאים בסמיכות ממש להגאלה, כמבאר במדרשי חז"ל שענין זה הוא מסימני הגאלה.
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי
הספר ענינו של משיח

ענינו של משיח

הגיע הזמן להסביר את הענין! הספר שכבש את העולם היהודי. מבאר בפשטות מהו עניינו של משיח לאור תורת החסידות.
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

באתי לגני

באתי לגני.. מי לא מכיר? מאמר הנשיאות, להוריד את השכינה לעולם הזה, שלימות הבריאה. היום יותר מתמיד, מודפס במהדורה יפה ומבוארת
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

מגילת י"ט כסלו

מגילה - לא רק בפורים הרבי מבקש - אנחנו עושים. הדפסה מיוחדת של מגילת י""ט כסלו עם צילום הגהותיו הק' של הרבי מלך המשיח לקריאה בהתוועדויות ובבתים
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

אבא של המלך

חוברת מהודרת ויוקרתית, בשם "אבא של המלך", על אביו של הרבי המנוקדת ומותאמת לילדים מגיל 7 ומעלה, ובה אמרות קודש, סיפורים, תמונות היסטוריות מרגשות ופרקי משניות
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

בית רבינו

בית רבינו שבבל חוברת יחודית ומושקעת, עמוסת סיפורים מרתקים, תמונות וכתבי יד קודש על קניית וחנוכת הבית של 770 והרחבתו בהמשך
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי

הרבנית הצדקנית

לכבוד כ"ב שבט בו התחילה 'תקופה חדשה' בנשיאות, 'התאחדות החסידים' מגישים מגזין צבעוני מנוקד ומפואר ובו קורות חיים, סיפורים ודברי קודש לכבוד יום הייארציט של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע אשת כ"ק אד"ש מה"מ.
 • פריט רשימה #1
 • פריט רשימה #2
 • פריט רשימה #3
פופולרי