מתורתו של אדמו"ר הרש"ב

יותר פשוט מתמיד, עושים מה שהרבי רוצה

בקשר עם הוראת הרבי "כדאי ונכון שבין הענינים שלומדים מתורתו של בעל יום ההולדת ילמדו גם קונטרס החלצו" "ובפרט במאמריו של "ויהיו חיי שרה" כו'" מוגש לך הכל, רק שב ותלמד.

והיו עיניך רואות את מוריך

  • קטעי וידאו של הרבי לאורך השנים מכ' מר חשון לצפיה לחץ כאן
  • התוועדות כ' מר חשון תשמ"ב – בתרגום ללה"ק – לצפיה לחץ כאן להנחה מההתוועדות – לחץ כאן


ותורה יבקשו מפיהו

  • קובץ לימוד (קונטרס החלצו וקונטרס כ"ף חשון תשנ"ב) – לחץ כאן
  • להתוועדות כ' מרחשון תש"מ – כקביעות שנה זו וכהכנה לי"א ניסן 120 שנה – לחץ כאן
  • קונטרס בית רבינו שבבל במהדורה מיוחדת – לחץ כאן

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!