סיכום שנתי

ימים
שעות
דקות
שניות

תהיה שנת פלאות אראנו בעינינו

נאמנות לרבי והתקשרות בכל נימי הנפש

וזהו בכללות ענין ההתקשרות של חסיד לרבי, אשר על ידי זה מקבל החסיד כל המצטרך לו הן בגשמיות והן ברוחניות (אג"ק ג' ת'שמה)
פרסומים של תעמולה חסידית במשך השנה
0 +
הפצת "לחלוחית" עם דבר המלך בענייני גאומ"ש
0
ספרי חב"ד חדורים בשליחות העכשווית נמכרו
0 +
משתתפים בלימוד והכנה לנסיעה לרבי
0
גילוי ופרסום הוראות של הרבי ליומי דפגרא
0
מבקרים ומשתתפים בתכניות ליום י"ג אייר
0
חשיפות לפרסום והפצת ה'מכתב כללי' בעיתונות
0
צופים מכל העולם בחגיגות ה' טבת 'דידן נצח'
0 +
1,832 החלטות טובות מתנה לרבי בי"ד כסלו
0

הנהגה בין החסידים כבני משפחה

צריכים ליקח את הנתינת-כח לחיות כולם כמו משפחה אחת, באהבה ע"פ תורה, ועי"ז נעשה "באור פני מלך חיים" (ש"פ שמות תש"כ)
מנויי מגזין דרך המלך למשפחה החסידית
0 +
זוכים בגורל לנסיעה לרבי (חלקם עם המשפחה)
0
סיוע וארגון התוועדויות מקומיות בקהילות אנ"ש
0
משפחות בועידת משפחת ליובאוויטש "מקושר בכל"
0
משתתפים במבצעי אמירת תהילים בשבת מברכים
0 +
זוכים במבצעי לימוד נושאי פרסים לכל המשפחה
0
משתתפים בפעילות משפחתית לרגל י'-י"א שבט
0
משתתפים בריקודים ובשמחה בתכנית שמחת אדר
0
84 מוקדי התוועדות וקריאת מגילת י"ט-כ' כסלו
0 +

הכרה בצרכי האחר, בגשמיות וברוחניות

שכל מציאותו . . חדורה בהחיות דמשיח . . גם (ובעיקר) בענינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי (ש"פ תולדות תשנ"ב)
אביוני אנ"ש שקיבלו תמיכה בדרך של כבוד
0
משפחות שקיבלו סיוע כספי בקמחא דפסחא
0
טיפול בפניות לסיוע ומענה גשמי או רוחני
0 +
100+ טיפולים במרכז הטיפולים מאושרים!
מפתיחת הפעילות במרכז הטיפולים בחודש ניסן
32 בוגרים למרכז הלימודים "מאושרים"
במחזורים הראשון והשני של מרכז הלימודים
מרכז מאושרים בעיר שלך?
זה אפשרי. זה נחוץ. זה תלוי בך!
מכניסים גאולה במשפחה - סניפים בכל הארץ!
שקופית קודמת
שקופית הבאה