על מה נדבר עם הילדים בתהלוכות?

ע"פ בקשת הרבי: "ובבקשה נפשית – להשתדל גם להוסיף בהסברת הדברים באותיות ובסגנון המתאים, החל מהמסביר עצמו, שיונח אצלו, ובמילא, יהיו הדברים יוצאים מן הלב, שאז נכנסים ללב השומע, נוסף לכך שאומר הדברים בשם אומרם – אם משער שעי"ז יתוסף בקיום הענין, כראות עיניו ולפי הבנתו, לתועלת הצלחת הפעולה במעשה שהוא העיקר" (בה"ב ח' י"א ט"ו אייר תשמ"ח – בלתי מוגה)

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!