קובץ י"ג אייר

כשאנו זוכים לשמוע את הרבי מתוועד ומקדיש שיחות לאחיו, לומד הוראה משמותיו הפרטיים ומוציא לאור מאמר חסידות מוגה "רשמי" ללימוד ביום זה – ברור לנו כי זה חלק מההתקשרות הפנימית בין החסידים לרבי.

לקראת י"ג אייר – שבעים שנה לפטירת הוו"ח וכו' ישראל ארי' ליב ז"ל אחיו של – יבדלחט"א – כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ, אנו מצרפים בזאת לתועלת אנ"ש את החוברת החדשה שיצאה לאור במהדורה מפוארת על ידי 'התאחדות החסידים' עם פרקי חייו, שיחה ומאמר, סיפורים ועוד.

כשאנו זוכים לשמוע את הרבי מתוועד ומקדיש שיחות לאחיו, לומד הוראה משמותיו הפרטיים ומוציא לאור מאמר חסידות מוגה "רשמי" ללימוד ביום זה – ברור לנו כי זה חלק מההתקשרות הפנימית בין החסידים לרבי.

בשם הנהלת 'התאחדות החסידים' והמשפיעים אנו פונים אליכם בקריאה של חיבה להקדיש את שבת קודש – 'שבת ישראל ארי' ליב' – להתעורר ולהתחזק בהתקשרות ובאהבה עמוקה לרבי מלך המשיח ולפעול על עצמנו שענייניו האישיים של הרבי יהיו נוגעים לנו. לשבת ללמוד את המאמר, להתבונן ולחיות אותו וגם להשתתף בהתוועדות, לחזק ולהתחזק בהתקשרות לכ״ק אד״ש מה״מ.

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!