תקשורת

אגף התקשורת פועל בכל מעגל השנה ומייצר תכנים, מידעים ותזכורות חסידיות בהתאמה לכלל האירועים החסידיים לאורך השנה. כל פרסומי התאחדות החסידים חדורים בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח ומלבים את אור וחום האהבה וההתקשרות לרבי בחיות החסידותית החב"דית המקורית ומכוונים לנקודת השליחות העכשווית: "קבלת פני משיח בפועל ממש".

פרסומים במעגל השנה

גליונות ופרצת

הוראות ליומי דפגרא

מכתב כללי

לחלוחית יומי

מרכז המדיה החסידית

דבר הנעשה ביחיד – נוסף לכך שכיון שאין לו פרסום יתכן שאחרים לא ידעו אודותיו, הנה גם כאשר יודעים אודותיו, להיותו ביחיד, אין בכחו כל כך לעורר אחרים. משא"כ דבר שנעשה ב"איגוד" – יש לו פירסום, ויש בכחו לעורר אחרים, כטבע בני-אדם שעשיית דבר ברבים ובאיגוד, מעוררת אחרים שגם הם ישתתפו בכך.