הגרלת נסיעה לרבי

הזוכה החודשי:

הגרלה מספר 215 כסלו ה'תשפ"ד הר"ר ברוך ורעייתו שפרינגר, צפת - מסלול מאוחדים זוכים ב2 כרטיסי טיסה + 5 ימים אש"ל בשכונת המלך

הזוכים בהגרלות הקודמות:

הגרלה מספר 215 כסלו ה'תשפ"ד הר"ר ברוך ורעייתו שפרינגר, צפת - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 214 מר-חשוון ה'תשפ"ד הר"ר חיים שניאור כהן, רחובות - מסלול שייכים
הגרלה מספר 213 תשרי ה'תשפ"ד הר"ר אליהו דב הורביץ, ביתר עילית - מסלול שייכים
הגרלה מספר 212 אלול ה'תשפ"ג הר"ר דורון שוורץ, נחליאל - מסלול שייכים

הגרלה מספר 211 מנחם אב ה'תשפ"ג הר"ר יוסקה ורעייתו פיזם, שדרות - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 210 תמוז ה'תשפ"ג הר"ר זעליג ורעייתו וולפא, קריית גת - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 209 סיון ה'תשפ"ג הר"ר מנחם מענדל ורעייתו ברוך, שכונת המלך-קראון הייטס - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 208 אייר ה'תשפ"ג הר"ר שמואל שטיינברגר, ירושלים  - מסלול שייכים
הגרלה מספר 207 ניסן ה'תשפ"ג הר"ר אלחנן ורעייתו צייגר, לוד  - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 206 אדר ה'תשפ"ג הר"ר מרדכי קגנר, רחובות  - מסלול שייכים
הגרלה מספר 205 שבט ה'תשפ"ג הר"ר אברהם ורינת אהרוני, חריש  - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 204 טבת ה'תשפ"ג הר"ר תומר אייל, מגדל העמק  - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 203 כסלו ה'תשפ"ג הר"ר שמואל אריה רוך, קרית גת  - מסלול שייכים
הגרלה מספר 202 מר-חשוון ה'תשפ"ג הר"ר אמיר רוזן, כפר חבד -  מסלול מקושרים
הגרלה מספר 201 תשרי  ה'תשפ"ג הר"ר ויינשטיין ויקטוריה ויטה  - מסלול מקושרים
הגרלה מספר 200 אלול ה'תשפ"ב הר"ר שמעון בנימין וולס  - מסלול שייכים
הגרלה מספר 199 מנחם אב ה'תשפ"ב הר"ר הוד עמנואל, כפר חב"ד  - מסלול שייכים
הגרלה מספר 198 תמוז ה'תשפ"ב הר"ר מענדי ומושקא בן זכריה, צפת - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 197 סיון ה'תשפ"ב הר"ר בתאל לוי, קרית אתא - מסלול שייכים
הגרלה מספר 196 אייר  ה'תשפ"ב הר"ר שמשון גולדשטיין, נחלת הר חב"ד - מסלול מאוחדים
הגרלה מספר 195 ניסן ה'תשפ"ב הר"ר מ"מ נחשון, נוף הגליל מסלול שייכים

הגרלות פעילות

הגרלת תהילים שבת מברכים חודש ניסן ה'תשפ"ד

מנחם קורנט, הושעיה – זוכה 100 ₪.
אליהו ניסן, ירושלים – זוכה 100 ₪.
חנה גאנזבורג  זוכה 100 ₪.
דינה הלפרין זוכה ב4 כיפות איכות מבית 'כיפות וירט'
שרה שיינא ישראל  זוכה בספר קומיקס האגרות

מבצע 'משפחה שמחה' חודש אדר שני ה'תשפ"ד

משפחת כהן אלורו, חיפה - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת ר' בנימין כהן, כפר חבד - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת הענדל, באר שבע - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת ר' מ"מ כהן, עמנואל - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה

הגרלת תהילים שבת מברכים חודש אדר שני ה'תשפ"ד

ברק בצלאל, אביטל – זוכה 100 ₪.
חנה שניאוסון, גבעת זאב – זוכה 100 ₪.
רבקה רחל, צפת  זוכה 100 ₪.
מירי משי זהב זוכה ב4 כיפות איכות מבית 'כיפות וירט'
מרגלית חנה לופס, רימונים  זוכה בספר קומיקס האגרות

מבצע 'משפחה שמחה' חודש אדר ראשון ה'תשפ"ד

משפחת מגור, ראשון לציון - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת גוחפי, נחלת הר חב"ד - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת כהן, ביתר עילית - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה
משפחת שמח, אלעד - זוכים בחסידיוקי איכותי + ספר על מעלת השמחה

מבצע מתנה לרבי לכבוד י שבט "הסיפור שמאוחרי התמונה"

משפחת נתן, פריז-צרפת - זוכים בתמונת ענק של הרבי

הגרלת תהילים שבת מברכים חודש אדר ראשון ה'תשפ"ד

שניאור זלמן ליליאב – זוכה 100 ₪.
שמואל הכהן ערנטרוי – זוכה 100 ₪.
שטערנא שרה גולדווסר  זוכה 100 ₪.
שניאור זלמן רויזמאן זוכה ב4 כיפות איכות מבית 'כיפות וירט'
לוי עובדיה אברביה  זוכה בספר קומיקס האגרות