מבצע ריקודים בשמחת בית השואבה יום חמישי תשרי ה'תשפ"ד