מבצע ריקודים בשמחת בית השואבה יום שישי תשרי ה'תשפ"ד