"ביים ברודער איז מען געווען?"

׳יום ישראל אריה ליב׳

חסיד יקר!

קוראים אנו לך בקריאה של חיבה להתאחד ולהקדיש את י״ג אייר ל״יום ישראל אריה ליב", מה שיקר לרבי יקר לנו.

1. נעלה לקברו בבית החיים הישן בצפת , נקרא את התהילים והמשניות.

2. נלמד את המאמר שהרבי הוציא לאור לכבוד י"ג אייר ה'תנש"א (נדפס בספר המאמרים מלוקט ה')

3. נתוועד נתעורר ונתחזק באהבה והתקשרות שלנו אל כ"ק אד"ש ונזרז את התגלותו! כעת בשידור חי: מעמד התפילה המרכזי בקברו של ר׳ ישראל אריה ליב https://did.li/13Iyar

גלריה