סיפור בתמונה 4

הסיפור שמאחורי התמונה 4#

הצלם שגרם לרבי לחייך
📸 הסיפור מאחורי התמונה
בפעם הראשונה בה ביקר הצלם ר' לוי יצחק פריידין בבית ב-770 ועמד לצלם את הרבי, הוא זכה לחוויה בלתי רגילה.
היה זה במוצאי שמחת תורה בשנת תשל"ו במהלך חלוקת "כוס של ברכה", ור' לוי יצחק עמד לצד הרבי וצילם מספר רב של תמונות.

בשלב כלשהו פנה הרבי לר' לוי יצחק ובצעד של חיבה 'צבט' את חלקו העליון של כובעו באצבעותיו הקדושות.
ר' לוי יצחק שהיה ב770 בפעם הראשונה בחייו', התרגש, התבלבל, ולא ידע את נפשו בעקבות היחס המיוחד.

בסיום החלוקה, כאשר הבחין הרבי שר' לוי יצחק טרם נרגע מהמקרה, ביקש הרבי להרגיעו וסימן לר' לוי יצחק כי הוא מתיישב על מקומו במיוחד כדי שיוכל לצלם אותו.

ר' לוי יצחק מיהר להנציח את הרגע המיוחד, וכך נוצרה התמונה יוצאת הדופן.

ניתן להבחין כי חסידים רבים מחייכים בתמונה לנוכח הסיטואציה הנדירה.

נקודות להתוועדות המשפחתית
❤️אנו רואים כמה הרבי אוהב ודואג לכל אחד ומשקיע בכדי שהוא ירגיש טוב ונעים גם עלינו הרבי חושב ושם לב לכל מה שאנחנו מרגישים וחווים ודואג שפשוט נרגיש טוב והמחשבה הזאת מעוררת בנו אהבה חזקה לרבי, להתמסר להוראותיו הקדושות ובמיוחד לשליחות המיוחדת של הדור שלנו "קבלת פני משיח צדקנו"

🟠גם אנחנו רוצים לעשות לרבי חיוך?
🟡איך אנחנו נגרום לרבי לחייך?
🟢במה אנחנו יכולים לבטא את האהבה שלנו לרבי?
🟣הרבי יחייך כשהוא יראה את המתנה שלנו?
🔵תנו 3 רעיונות איך אנחנו יכולים להוסיף בלימוד עניני משיח וגאולה במשפחה?

***

בכל יום במהלך השבוע הקרוב תשלח בקבוצת הפעילות למשפחות של 'התאחדות החסידים' תמונה של הרבי שמאחוריה מסתתר סיפור מיוחד עם מסר של אהבה לרבי שמתאים לכל בני המשפחה, על מנת שההורים בבית יוכלו לספר אותו ולהתוועד עליו כהכנה ליו"ד י"א שבט


📱📱כאן ניתן להצטרף לקבוצה שקטה לקבלת הסיפורים

הצעת הגשת ההתוועדות במשפחה: להודיע בבית על מפגש משפחתי יומי בין 10 דקות במהלך המפגש לשים כיבוד קל על השולחן (תה / שוקו / וופלים) ולהזמין את המשפחה לשבת יחד. להציג את התמונה, לספר את הסיפור עם המסר המצורף ולעשות סביבו התוועדות משפחתית קצרה עם החלטות טובות כמתנה לרבי.


הגרלה ודו"ח לרבי: ניתן לדווח בטופס המצורף ואנו נכניס דו"ח לרבי עם כל המשתתפים. בין המדווחים תוגרל בע"ה תמונה גדולה של הרבי לסלון, אחת מתוך תמונות המבצע (לפי בחירת המשפחה הזוכה)