התוועדות זושא

התוועדות זושא

על מנת שנוכל להערך בהתאם ולשמור לך מקום נא אשר הגעה בטופס כאן:

גלריה

שידור ישיר להתוועדות ראש השנה להתקשרות י"א שבט

בקשר עם היארצייט י"ב שבט של המשפיע השליח הרב זושא פוזנר ע"ה
בהשתתפות רבנים ומשפיעים מתלמידיו ומושפעיו

לכניסה:
https://us02web.zoom.us/j/7707702024?pwd=L09tRlZVQVpiOU9qOFYxcUxNbUg0Zz09

להאזנה מקו טלפון:
039786688

Meeting ID: 770 770 2024
Passcode: 770
לחיים ולברכה, התגלות המשיח נאו!