ה' טבת תשע"ז

חגיגות דידן נצח - תשמ"ז-תשע"ז - 30 שנה!

התרגשות רבה בקרב אנ"ש באירועי ה' טבת – 30 שנה לדידן נצח. בהתאחדות החסידים קיימו את החגיגות ב'גשם וברוח' באולמי בית רבקה שכפר חב"ד ב' ביום שני ליל ה' טבת. רגע מיוחד שנחקק במהלך החגיגות התרחש במהלך ההתוועדות הגדולה שבה שחזרו תלמידי קבוצה תשמ"ז את הרגעים ההיסטוריים כביאור הרבי שליט"א מלך המשיח "נזכרים ועל ידי זה נעשים".