ויחן שם ישראל – ה"מדריך לאחדות"

ויחן שם ישראל – ה"מדריך לאחדות"

"אהבת ישראל" צמד מילים שמדברים איתנו כבר מהגן ואם עוד לא לפני…

מה זה אהבת ישראל? איך עושים את זה? מהיום הכל ברור!

בהתאם לבקשת הרבי לפני שבת מברכים

בקשתו הנפשית של הרבי: "באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית: ביום השבת הבא עלינו לטובה, שבת־קודש פרשת במדבר מברכים החודש וערב ראש־חודש סיוון, בעלות המנחה (שאז מתחיל כבר עניין האחדות דראש־חודש סיוון (כנ"ל ס"ה)) – יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים ונשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים, עד לסעודה כפשוטה ("גדולה לגימה שמקרבת") – אנשים לחוד ונשים לחוד (כמובן וגם פשוט), שבה ידברו דברי־תורה בכלל, ובמיוחד – בענייני אהבת ישראל ואחדות ישראל, – החל מהמפורש בתורה שבכתב: "ואהבת לרעך כמוך", וכן בתורה שבעל־פה: "רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה", ויתירה מזה: "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא", וכן פרטי הדברים בספר "משנה תורה" להרמב"ם, ספר "הלכות הלכות", הלכה למעשה, עד לביאור רבינו הזקן בספר התניא בגודל מעלת והפלאת העניין דאהבת ישראל, ועל־דרך זה בספריהם של כמה וכמה מגדולי ישראל שנתקבלו בכל תפוצות ישראל –

כולל – ההדגשה שבדבר, שההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל מבטלת את סיבת הגלות, ובדרך ממילא מתבטל גם (המסובב) הגלות".

מהיום כל הכלים בידיים שלך, לך נשאר רק ליישם

מתאים במיוחד למארגני התוועדות בקהילה או במשפחה

 4.00

המלאי אזל

רוצה להיות מעודכן?

אם גם אתה רוצה לחיות את השליחות העכשווית, לחזק את ההתקשרות לרבי, להשקיע במשפחה ובחינוך הילדים ולהתעדכן בפעילויות – הירשם לניוזלטר שלנו.

Made by: kobish.com