מענה לשון – החסידי

מענה לשון – החסידי

בהתאם לדברי הרבי בכמה מקומות ולדוגמא: "אומרים מענה לשון כשמבקרים בבית החיים של צדיקים, שהם דומין לבוראן וחיים בחיים נצחיים" (קונטרס סיום והכנסת ספר תורה – תשמ"א, סעיף ח) "כמו שאומרים בנוסח של "מענה לשון" אשר אומרים אותו כאשר הולכים לציון של אריז"ל, ולציון של רבותינו נשיאנו" (שיחו"ק תשל"ה ח"ב ע' ז [357]) ""מענה לשון" שאומרים על ציונים קדושים, כמו הציון של הרמב"ם, וכן הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו" (התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 48 הערה 51)

 

בהתאם לכך יצא סדר מענה לשון חדש עם פנינים מתורת הרבי על הנוסח של המענה לשון

 5.00

רוצה להיות מעודכן?

אם גם אתה רוצה לחיות את השליחות העכשווית, לחזק את ההתקשרות לרבי, להשקיע במשפחה ובחינוך הילדים ולהתעדכן בפעילויות – הירשם לניוזלטר שלנו.

Made by: kobish.com