מקיימים את הבקשה נפשית ומתוועדים בשבת הקרובה

כחלק מההכנה לחג מתן תורה – חג השבועות, בשבת פרשת בחוקתי תשמ"ו ביקש הרבי בקשה נפשית שכל אחד ואחת כולל הילדים יתוועדו בשבת מברכים חודש סיון וידברו בהתוועדות על אהבת ואחדות ישראל ועל הקשר שלהם לגאולה.

<< לקריאה נוספת בקשר לבקשת הרבי ראו בהמשך הדף >>

בקשתו הנפשית של הרבי: באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית: ביום השבת הבא עלינו לטובה, שבת־קודש פרשת במדבר מברכים החודש וערב ראש־חודש סיוון, בעלות המנחה (שאז מתחיל כבר עניין האחדות דראש־חודש סיוון (כנ"ל ס"ה)) – יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים ונשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים, עד לסעודה כפשוטה ("גדולה לגימה שמקרבת") – אנשים לחוד ונשים לחוד (כמובן וגם פשוט), שבה ידברו דברי־תורה בכלל, ובמיוחד – בענייני אהבת ישראל ואחדות ישראל, – החל מהמפורש בתורה שבכתב: "ואהבת לרעך כמוך", וכן בתורה שבעל־פה: "רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה", ויתירה מזה: "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא", וכן פרטי הדברים בספר "משנה תורה" להרמב"ם, ספר "הלכות הלכות", הלכה למעשה, עד לביאור רבינו הזקן בספר התניא בגודל מעלת והפלאת העניין דאהבת ישראל, ועל־דרך זה בספריהם של כמה וכמה מגדולי ישראל שנתקבלו בכל תפוצות ישראל –

כולל – ההדגשה שבדבר, שההוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל מבטלת את סיבת הגלות, ובדרך ממילא מתבטל גם (המסובב) הגלות.

להדפסה השיחה: לחץ כאן | לשיחה המלאה: לחץ כאן

איך מקיימים את ההוראה?

דף מקורות בנושא אהבת ישראל >> להורדה

קונטרס "אהבת ישראל" >> להורדה

פרק ל"ב בתניא >> להורדה

פרק ל"ב בתניא עם ביאור של "פניני התניא" >> להורדה

פתגמים בנושא אהבת ישראל >> להורדה

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!