בונים את בית המקדש בפועל

ע"פ הוראת הרבי ללמוד כל יום מפרשיות תרומה ותצווה בנוסף לחומש היומי גם פירוש חז"ל מהתורה שבעל פה, מובא מאמר חז"ל נבחר (מתוך חומש תורה תמימה) לכל יום.

ובלשונו של הרבי (ספר השיחות תשמ"ט ח"א עמוד 252):

באה הצעה – בקשה חדשה, על מנת לפרסם בכל מקום ומקום:
מכיון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה (החל מהקריאה במנחת שבת), ולאחרי זה פרשת תצוה,
שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן, כלי המשכן, בגדי כהונה וכו׳ — כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק מהפרשה בכל יום (עם פירוש רש״י) בשיעורי חת״ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתורה שבעל פה (עכ״פ מאמר ופירוש אחד על פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים (ואין צורך לחפש בספרים), "כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם״ . . ומהמעלות שבזה . . שההוספה בלימוד עניני המשכן ומקדש ממהרת ומזרזת עוד יותר את בנין ביהמ״ק השלישי — לא רק, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית", אלא בנין הבית בפועל ממש.

פרשת תרומה

ללימוד של יום ראשון – לחץ כאן

ללימוד של יום שני – לחץ כאן

ללימוד של יום שלישי – לחץ כאן

ללימוד של יום רביעי – לחץ כאן

ללימוד של יום חמישי – לחץ כאן

ללימוד של ערב שבת – לחץ כאן

ללימוד של שבת (מוצאי שבת) – לחץ כאן

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!