פעילויות

"הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – ענינים באופן שהם אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!"

אגף הפעילות שם לו למטרה לדאוג ולאפשר לכל אחד מאנ"ש ליצור חיבור ומיזוג בין הרבדים הרוחניים והגשמיים בחיי היום יום שלו ולהעניק לכל חסיד את הידיעה הברורה שהוא אינו לבד. זאת באמצעות מרכזי הטיפולים והלימודים 'מאושרים', ארגון שיעורים והתוועדויות, מוקד המשפיעים 'עשה לך רב', פעילויות בקהילות, הנגשת ההוראות של הרבי ועוד

פלעדזש

ביקורים בקהילות

פעילות מקוונת

מוקד המשפיעים

התוועדויות אזוריות

תהילים שבת מברכים

מרכזי מאושרים

שיעורי עניינו של משיח

ברכתי שלוחה . . לפעילות חי' מוצלחה ומאירה בחוגים ההולכים ומתרחבים, להפיץ היהדות המסורתית ומעינותי', ובזה - להחדיר בכל אחד ואחת מבני ישראל ההכרה, אשר בצבאות הוי' הוא נמנה, ותפקידו החיוני לצאת ולהוציא (את) סביבתו מעבדות וגלות פנימית - לחירות האמתית וביד רמה וברכוש גדול - בכל דרכיך. ובזה ממהרים ביאת משיח צדקנו וגאולתנו השלימה והאמתית.

"בטוח הייתי שכשאחזור מה"אוהל" בט"ו אלול, אמצא, "אז סעווען סעווענטי גייט כאָדאָראָם". . (=מהפכה) . מצד גודל השמחה באופן דפריצת גדר, שמחה וריקודים ב"שטורעם" הכי גדול, כראוי ליום התייסדות תומכי תמימים . . "כיצד יתכן הדבר – שיעבור יום סגולה כזה, יום התייסדות (הולדת) דתומכי תמימים ללא התוועדות וחגיגה מיוחדת?! . . (ש"פ תבא ט"ז אלול ה'תשמ"ו – בלתי מוגה)
ראש השנה של הקהל – מקפיצים את המשפחה! עורכים הקהל משפחתי ולומדים יחד מתוך הדף השבועי מנגנים ושרים יחד את הניגון מעדכנים במוקד התאחדות החסידים ומגרילים: מקפצה משפחתית מדווחים בסמס למוקד ההגרלות במספר 055-9793770 ניתן לעדכן עד ז' תשרי, ההגרלה תתקיים בח' תשרי
מדווחים למוקד ההגרלות של התאחדות החסידים 0559793770
או כאן באתר ונכנסים להגרלת ענק על 14 רחפנים עם מצלמה!!
ניתן לדווח עד י"ח כסלו
על מנת שנוכל להערך בהתאם ולשמור לך ולקרוביך מקום נא אשר הגעה בטופס כאן:
היום בערב מתיישבים כל המשפחה להתוועדות יו"ד שבט מפעילים את 'התוועדותplay' מבית התאחדות החסידים
על מנת שנוכל להערך בהתאם ולשמור לך מקום נא אשר הגעה בטופס כאן: