פעילויות

"הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – ענינים באופן שהם אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!"

אגף הפעילות שם לו למטרה לדאוג ולאפשר לכל אחד מאנ"ש ליצור חיבור ומיזוג בין הרבדים הרוחניים והגשמיים בחיי היום יום שלו ולהעניק לכל חסיד את הידיעה הברורה שהוא אינו לבד. זאת באמצעות מרכזי הטיפולים והלימודים 'מאושרים', ארגון שיעורים והתוועדויות, מוקד המשפיעים 'עשה לך רב', פעילויות בקהילות, הנגשת ההוראות של הרבי ועוד

פלעדזש

ביקורים בקהילות

פעילות מקוונת

מוקד המשפיעים

התוועדויות אזוריות

תהילים שבת מברכים

מרכזי מאושרים

שיעורי עניינו של משיח

ברכתי שלוחה . . לפעילות חי' מוצלחה ומאירה בחוגים ההולכים ומתרחבים, להפיץ היהדות המסורתית ומעינותי', ובזה - להחדיר בכל אחד ואחת מבני ישראל ההכרה, אשר בצבאות הוי' הוא נמנה, ותפקידו החיוני לצאת ולהוציא (את) סביבתו מעבדות וגלות פנימית - לחירות האמתית וביד רמה וברכוש גדול - בכל דרכיך. ובזה ממהרים ביאת משיח צדקנו וגאולתנו השלימה והאמתית.

משיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ג

פורקים את החבילות

עם בואם של האורחים מ770 לארצנו הקדושה, פותח ארגון 'התאחדות החסידים' בפרויקט התוועדויות 'פורקים את החבילות' וברוכים הבאים לשבים מ770 בקהילות אנ"ש באה"ק, במטרה לחזק

קרא עוד »

ההשקעה שהרבי מציע

בחודש אלול ה'תשמ"ג, בשיחת שבת פרשת נצבים וילך הציג הרבי לראשונה פורמט ייחודי: "ההכנה לכל השנה: לתת "פלעדזש" (שטר התחייבות) היינו שמתחייב בכתב שמידי חודש

קרא עוד »

מידע לנוסעים לרבי

המידע והתקנות משתנים לפי מצב התחלואהויש להתעדכן לפני הטיסה בהנחיות המעודכנות(הבהרה: המידע על אחריות המשתמש בלבד) לנוסעים לבית משיח – 770 (המידע לנוסעים לאה"ק –

קרא עוד »

תשרי: מתחזקים בנסיעה לרבי

ארגון "התאחדות החסידים" פתח בימים אלו במסע תעמולה לחיזוק ההתקשרות ועידוד הנסיעה לרבי מלך המשיח שליט"א לחודש תשרי המשובע ומשביע בימי החגים המתקרבים. תמיד רצית

קרא עוד »