פעילויות

"הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – ענינים באופן שהם אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!"

אגף הפעילות שם לו למטרה לדאוג ולאפשר לכל אחד מאנ"ש ליצור חיבור ומיזוג בין הרבדים הרוחניים והגשמיים בחיי היום יום שלו ולהעניק לכל חסיד את הידיעה הברורה שהוא אינו לבד. זאת באמצעות מרכזי הטיפולים והלימודים 'מאושרים', ארגון שיעורים והתוועדויות, מוקד המשפיעים 'עשה לך רב', פעילויות בקהילות, הנגשת ההוראות של הרבי ועוד

פלעדזש

ביקורים בקהילות

פעילות מקוונת

מוקד המשפיעים

התוועדויות אזוריות

תהילים שבת מברכים

מרכזי מאושרים

שיעורי עניינו של משיח

ברכתי שלוחה . . לפעילות חי' מוצלחה ומאירה בחוגים ההולכים ומתרחבים, להפיץ היהדות המסורתית ומעינותי', ובזה - להחדיר בכל אחד ואחת מבני ישראל ההכרה, אשר בצבאות הוי' הוא נמנה, ותפקידו החיוני לצאת ולהוציא (את) סביבתו מעבדות וגלות פנימית - לחירות האמתית וביד רמה וברכוש גדול - בכל דרכיך. ובזה ממהרים ביאת משיח צדקנו וגאולתנו השלימה והאמתית.

משיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ג
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח.

אינך יכול להעתיק תוכן של דף זה