שותפי מלך: השקת אגודת הידידים היוקרתית

באחוות חסידים מקושרים ובמעמד היסטורי יוקרתי ומיוחד, הושקה 'אגודת הידידים-ורוממתנו' העושה היסטוריה של ממש בקרב כלל אנ"ש חסידי חב"ד, כפורום שכל כולו העצמה ויקר למקימי רצון מלך כמי שהינם מנוע רב עוצמה לקיום וביסוס פעילות 'התאחדות'.

הפורום היוקרתי שקרם עור וגידים, הוא פרי חזונו של יו"ר אגו"ח ויוזם 'התאחדות' הרה"ח ר' שלמה מיידנצ'יק ע"ה, חזון שהבשיל וקרם עור וגידים בתקופה האחרונה, הודות למענות-קודש שהתקבלו מהרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש לפעול ולרומם את שותפי השליחות.

לאתגר נרתמו עסקנים ואנשי מקצועי לגיבוש וביסוס הבשורה החסידית הגדולה של הקמת אגודת הידידים, ולראשונה בתולדות חב"ד אגודת ידידים כלל חבריה שותפים וידידים נמנים על קהל אנ"ש מקרב הקהילות בארץ הקודש, באגודה אחת של שותפות והערכה חסידית יוקרתית יצירתית ומפתיעה בכל היבט.

מאחורי הקמת 'אגודת הידידים' אותה יזם המנכ"ל הנמרץ הרב ר' שימעלה פיזם, עומדת הוראת הרבי מלך המשיח לפעול ולייקר את בעלי היכולת הנותנים ממון ל"עניינים השייכים לנשיאנו", ובפנימיות של הערכה ונתינת טובה למי שהינם 'שלוחי מלך' למהר התגלות פני משיח.

צפו ברגעים מרגשים מעוררים ומחזקים:

אהבתם? שתפו!

מצטרפים

למשפחת המנויים ומשתתפים בהגרלה על טיסה לרבי מידי חודש!

שאלה? כתבו לנו!