הוצאה לאור

חדש: מורה שיעור ללימוד יומי בתורה אור ולקוטי תורה • להורדה

לרגל כינוס השלוחים העולמי ראה אור מורה שיעור ללימוד יומי של "תורה אור ולקוטי תורה" בהפקת 'התאחדות החסידים' כעת יש בהישג יד הזדמנות נפלאה לקיום הוראתו של הרבי מה"מ ללימוד הספרים בעזרת מורה שיעור בהפקת 'התאחדות החסידים' • בשנים תשכ"ה ותשכ"ו תיקן הרבי מה"מ לימוד בצורה קבועה וסדורה בספרים הנ"ל ועודד מס' פעמים ובאופנים שונים את הלומדים ובדג

90 שנה: סיפור המאסר והגאולה במהדורה חדשה

"תקוותי שכבודו יודע את פרשת היום" אלו המילים שהרבי מתבטא לקראת חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שיחול בי"ב-י"ג תמוז.
לאור דברי הרבי מודפסת מהדורה מוגבלת של ספרון "ניצחון האור" בצבע ובעיצוב מרהיב על דפי כרומו מהודרים ובו סיפור המאסר והגאולה.

מהדורה חדשה ל"עניינו של משיח" לקראת היריד הארצי

מהדורה חדשה ומורחבת של הספר המהפכני "עניינו של משיח", לקראת היריד המרכזי של ה' טבת שייערך ביום שני אור לה' טבת, במהדורה החדשה שהודפסה במיוחד לרגל ה' טבת – 30 שנה – נוסף מפתח מפורט לתורת הרבי מלך המשיח המצוינים בספר, ותוקנו טעויות דפוס שנפלו במהדורה הראשונה.

עמודים