הוצאה לאור

90 שנה: סיפור המאסר והגאולה במהדורה חדשה

"תקוותי שכבודו יודע את פרשת היום" אלו המילים שהרבי מתבטא לקראת חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שיחול בי"ב-י"ג תמוז.
לאור דברי הרבי מודפסת מהדורה מוגבלת של ספרון "ניצחון האור" בצבע ובעיצוב מרהיב על דפי כרומו מהודרים ובו סיפור המאסר והגאולה.

מהדורה חדשה ל"עניינו של משיח" לקראת היריד הארצי

מהדורה חדשה ומורחבת של הספר המהפכני "עניינו של משיח", לקראת היריד המרכזי של ה' טבת שייערך ביום שני אור לה' טבת, במהדורה החדשה שהודפסה במיוחד לרגל ה' טבת – 30 שנה – נוסף מפתח מפורט לתורת הרבי מלך המשיח המצוינים בספר, ותוקנו טעויות דפוס שנפלו במהדורה הראשונה.

לראשונה באה"ק: מדריך הלכתי הופץ ב-20,000 עותקים

מחלקת ההו"ל ב"מכון הלכה חב"ד" משיקה לקראת חגי תשרי מדריך הלכתי מפורט הלכה למעשה בשפה בהירה. צוות רבני המכון עמלו לערוך ולהגיה את החומר על מנת להגיש לקהל אנ"ש את דיני ומנהגי החגים באופן המדויק והבהיר ביותר • המדריך נשלח בדואר למנויי "בית משיח" ו"התאחדות החסידים" ויחולק בכל קהילות אנ"ש באה"ק • לצפיה במדריך

עמודים