הוראות הרבי

י"א-י"ג אלול

הוראת הרבי מלך המשיח בקשר עם י"א-י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ: לימוד חסידות, ובפרט מאמרי חתונה. להורדת המאמרים >>>

/// לדיווח והצעות למערכת התאחדות החסידים

י"א-י"ג אלול

הוראת הרבי מלך המשיח בקשר עם י"א-י"ג אלול – חתונת אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ:
לימוד חסידות, ובפרט מאמרי חתונה. להורדת המאמרים >>>

קרא עוד »

/// לדיווח והצעות למערכת התאחדות החסידים