חסד

שכל מציאותו . . חדורה בהחיות דמשיח . . וכל זה - לאו דוקא בענינים נעלים . . אלא גם (ובעיקר) בענינים פשוטים, כמו נתינת צרכיו הגשמיים של יהודי

אגף החסד ב'התאחדות החסידים' פועל ללא לאות במטרה אחת: לסייע בדרך של כבוד לכל משפחה באנ"ש הזקוקה לעזרה, בתמיכה כלכלית או במציאת עבודה, באמצעות קרן 'חסדי שלמה ומשה' ע"ש הרה"ח הרב שלמה מיידנצ'יק והגה"ח הרב משה אשכנזי ע"ה.

מתנות לאביוני אנ"ש

קמחא דהתקשרותא

שמחת שבת ויו"ט

איכה של גאולה

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ללמוד במשך ה"מעת-לעת" של תשעה באב "בעניני דיומא . . ברשימות כ"ק אדמו"ר הצ"צ למגילת איכה" –

קרא עוד »

אף אחד לא נשאר בבית

מכתב כללי בקשר עם ל"ג בעומר הופץ ברחבי ארץ הקודש.  מקיימים את בקשת הרבי: "בקשה נפשית לסייע, לעודד ולזרז בכל עניני המכתב ובמיוחד בקיום הכינוס

קרא עוד »

קובץ י"ג אייר

כשאנו זוכים לשמוע את הרבי מתוועד ומקדיש שיחות לאחיו, לומד הוראה משמותיו הפרטיים ומוציא לאור מאמר חסידות מוגה "רשמי" ללימוד ביום זה – ברור לנו כי זה חלק מההתקשרות הפנימית בין החסידים לרבי.

קרא עוד »

טופס בקשת סיוע למשפחה

אין במילוי הטופס התחייבות להעברת סיוע למשפחה שדיווחתם עליה! כל הפרטים נשמרים בדיסקרטיות ובסודיות מלאה. אנו פועלים במרץ לגייס את מירב המשאבים ולעזור לכל המשפחות.

קרא עוד »

30 שנה מכ"ז אדר

אנחנו ב'התאחדות החסידים' לא נותנים לזה 'לעבור'! דורשים ופועלים את התגלותו של הרבי נשיא דורנו משיח צדקנו עכשיו! איך נצליח?📖 סדר שבת מברכים – תהילים

קרא עוד »

שמחה בבית לזירוז הגאולה

עם הכנס חודש אדר ראשון פתחנו במבצע לעידוד קיום רצון הרבי מלך המשיח שליט"א: ההורים עם הילדים, מרבים בשמחה ובריקודים, לפחות 3 דקות ביום עם ניגוני שמחה חב"דיים, וזוכים לגרום נחת ושמחה לרבי ולזירוז הגאולה וגם זוכים בפרסים!

קרא עוד »

כ"ב בשבט "השלב האחרון"

כ״ב בשבט, יום פטירתה של הרבנית, חל באותו החודש בו חלים יום ההסתלקות של הרבי הריי״צ – י׳ בשבט, ויום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח וראש השנה להתקשרות – י"א בשבט. כל זאת בחודש שבט, שהוא החודש האחד עשר. שלושת התאריכים קשורים זה בזה. כ״ב בשבט משלים את העבודה שהחלה בי׳ בשבט ומוסיף בה.

קרא עוד »

מתחזקים בהתקשרות

לכבוד "ראש השנה לאילן" – חמשה עשר בשבט מתחזקים בהתקשרות!משתתפים בהתוועדות האחרונה לעת עתה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בימי החול – בתרגום לעברית

קרא עוד »

משיח בטהרתו

לקראת ראש השנה להתקשרות, היום הבהיר י'-י"א שבט אנו פותחים במבצע הכנה ארצי ענק – משיח בטהרתו, המיועד למשפחות אנ"ש, לחיזוק ההתקשרות והאמונה בכ"ק אדמו"ר מלך

קרא עוד »

חדש: באתי לגני – מנוקד

כהכנה ליו"ד-י"א שבט מוגש לציבור שלנו המאמרים השנתיים של באתי לגני – תשכ"ב-תשמ"ב מיוחד: במהדורה זו המאמרים מנוקדים, מאירי עיניים (ותוקנו ט״ס שנפלו בהוצאות קודמות)

קרא עוד »

כינוס הילדים והיריד למשפחות

24 שעות לפתיחת חגיגת דידן נצח המרכזית בבנייני האומה בירושלים, אנו נמצאים בישורת האחרונה לקראת החגיגה הגדולה ומפרסמים היום את התוכניה למשפחות וילדים, זמני הכניסה ליריד וכן את תוכנית הכינוסים לחיילי צבאות השם!

קרא עוד »

ה' טבת עולה לבנייני האומה

לאור העניין הרב שמעוררת ההתוועדות השנה והכמות הגדולה במיוחד של משתתפים שמתעתדים להגיע, ייערך האירוע לראשונה במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה בירושלים. ההתוועדות המרכזית תתקיים ברוב עם באולם רחב ידיים ובאולם נפרד ייערך יריד ה' טבת הגדול בארץ. כל הפרטים >>>

קרא עוד »

נותנים מתנה לרבי

לכבוד יום הבהיר י"ד כסלו "יום ההתקשרות", מכריזים ב'התאחדות החסידים' על מבצע ענק של מתנות לרבי מלך המשיח. "דער טאָג וואָס מהאָט מיר פאַרבונדען מיט

קרא עוד »

פורקים את החבילות

עם בואם של האורחים מ770 לארצנו הקדושה, פותח ארגון 'התאחדות החסידים' בפרויקט התוועדויות 'פורקים את החבילות' וברוכים הבאים לשבים מ770 בקהילות אנ"ש באה"ק, במטרה לחזק

קרא עוד »

ההשקעה שהרבי מציע

בחודש אלול ה'תשמ"ג, בשיחת שבת פרשת נצבים וילך הציג הרבי לראשונה פורמט ייחודי: "ההכנה לכל השנה: לתת "פלעדזש" (שטר התחייבות) היינו שמתחייב בכתב שמידי חודש

קרא עוד »

מידע לנוסעים לרבי

המידע והתקנות משתנים לפי מצב התחלואהויש להתעדכן לפני הטיסה בהנחיות המעודכנות(הבהרה: המידע על אחריות המשתמש בלבד) לנוסעים לבית משיח – 770 (המידע לנוסעים לאה"ק –

קרא עוד »

תשרי: מתחזקים בנסיעה לרבי

ארגון "התאחדות החסידים" פתח בימים אלו במסע תעמולה לחיזוק ההתקשרות ועידוד הנסיעה לרבי מלך המשיח שליט"א לחודש תשרי המשובע ומשביע בימי החגים המתקרבים. תמיד רצית

קרא עוד »

אינך יכול להעתיק תוכן של דף זה